Back to the list

🌱 Hər növ suvarma sistemlərinin quraşdırılması və təmiri!

🌱 Hər növ suvarma sistemlərinin quraşdırılması və təmiri!

💧 Avtomatik suvarma
💧 Damcı ilə suvarma
💧 Drenaj şəbəkələri
💧 Bağlara qulluq
#sulama #sulamammc #suvarma #suvarmasistemləri #suvarmaxidmətləri #suvarmasistemləri #suvarmasistemleri #sulama
sistemləri. Sulama MMC.
View on Facebook