Back to the list

"Sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə can, Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanl...

"Sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə can,

Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!"

#azerbaycan🇦🇿 #azerbaijan🇦🇿. .

View on Facebook