Back to the list

⁣💦“Sulama MMC” şirkətinin təklif etdiyi xidmətdən biri də drenaj şəbəkələr...

⁣💦“Sulama MMC” şirkətinin təklif etdiyi xidmətdən biri də drenaj şəbəkələrinin quraşdırılmasıdı.⠀

➡Drenaj layihələrini də digər xidmətlərimiz kimi xüsusi şəkildə ərazinin relyefini nəzərə almaqla keçiririk. ⠀

↔Proses zamanı istifadə etdiyimiz avadanl


ıq və metodlar layihələrimizin uzunömürlü olmasına gətirib çıxarır.⠀

📍 Drenaj layihələrinin qurulmasını Azərbaycanın hər bir ərazisində icra edirik.⠀

#sulamammc #suvarma #drenaj #suvarmaxidmetleri. .

View on Facebook