Back to the list

✅ Suvarma sistemlərini quraşdırarkən əsas diqqət yetimrəli olduğumuz məqaml...

✅ Suvarma sistemlərini quraşdırarkən əsas diqqət yetimrəli olduğumuz məqamlardan biri məkan və bitkinin xüsusiyyətlərinə uyğun olan ən doğru suvarma sistemini təyin etmək və daha sonra quraşdırmaqdır.⁣

🔰 Kiçik bağlarda və meydançalarda ağacları damcı


üsulu ilə suvarmada magistral və sahə boruları torpaqda basdırmaq ilə sistemi ümumi şəkildə yığmaq olar. ⁣

✅ Bu zaman damcı boruları ancaq ağac ətrafı olur və ağac ətrafında nəmliyin bərabər paylanması nəticəsində kötük sistemi bərabər inkişaf edir.⁣

🔰 Qeyd edilən bu detallar suvarma sahəsində yer alan canlı örtüyünün inkişafına mane olmur və daha yaxşı inkişaf etməsinə şərait yaradır.⁣

✅ Şəkildə gördüyünüz suvarma sistemləri Bakı ərazisində müştərimizin sifarişi ilə quraşdırılıb⁣

Bizimlə əlaqə çox asandır:⁣

http://www.sulama.az

[email protected]

051 511 02 01. Photos from Sulama MMC's post.

View on Facebook