Back to the list

Bağlar üçün olan layihəmiz

Bağlar üçün olan layihələrimiz fəsillərə və bağın strukturuna uyğun olaraq dəyişir. 

Əsas prioritet olaraq bağların bitki və ot örtüyü əsas götürülür!