Back to the list

Bağların suvarmasında ayrı-ayrı suvarma xətlərinin işləmə vaxtlarının proqr...

Bağların suvarmasında ayrı-ayrı suvarma xətlərinin işləmə vaxtlarının proqramlaşdırılması və nəzarəti "proqramlaşdıran nəzarətçi" cihazı tərəfindən edilir. Həmin cihaz 220 V elektrik şəbəkəsindən qidalanır, proqramlaşdırılmış parametrləri yaddaşda saxlama
q üçün isə 9 V batareyadan istifadə edilir. Cihazı qutuda və ya binanın daxilində yerləşdirirlər. Klapanların sayı suvarılan sahələrinin sayına bərabər olmalıdır. Əlavə olaraq cihaza digər elementlər də qoşula bilər (məsələn: yağış sensoru, torpaqda nəmlik sensoru və s.).. Автоматическое Орошение. .
http://l.facebook.com/l....