Back to the list

Damcı ilə suvarma üsulu ilə suya 2-5 dəfə, elektrik enerjisinə 1.5-2.5 dəfə...

Damcı ilə suvarma üsulu ilə suya 2-5 dəfə, elektrik enerjisinə 1.5-2.5 dəfə, gübrəyə isə 20-50% qənaət olunur.. Timeline Photos. .
View on Facebook